Çeviri: Ortaklık İmkanlarını Yaratmak

Dünyada Mekan’da 29 Ekim’de gerçekleştireceğimiz çeviri atölyesinde özellikle genç ve/ya çeviri hayatına yeni atılmış çevirmenlerin ortak dil tutturma konularındaki çaba, sıkıntı ve başarılarını konuşmayı hedefliyoruz. Bu bağlamda ortak terminolojiyi iki pratik açıdan çerçevelendireceğiz: i Bilgisayar teknolojileri, yani ortak dil ve terminoloji çabalarının elektronik ve sanal ortamlarda nasıl kurulabileceğine ilişkin yaklaşımlar ii Feminist çeviri, yani ortak… Read More Çeviri: Ortaklık İmkanlarını Yaratmak